Inicio » Ayudas Emergencia Social Galicia (AES)

Ayudas Emergencia Social Galicia (AES)

AXUDASDE EMERXENCIASOCIAL 2012

Descargar PDF
1. Normativa básica:
. Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega demedidas básicas para a inserción social(DOGnúm.
191, do 3 de outubro de 1991)
. Lei 1/1999, do 5 de febreiro, pola que semodifica parcialmente a Lei 9/1991 (DOGnúm. 36,
do 22 de febreiro de 1999)
. Lei 16/2004, do 29 de decembro, pola que semodifican parcialmente a Lei 9/1991 e a Lei
1/1999 (DOGnúm. 254, do 31 de decembro de 2004)
2. ¿Qué son as Axudas de emerxencia social(AES)?
As AES son axudas económicas de pagamento único destinadas a paliar necesidades
extraordinarias e urxentes de persoas afectadas porsituacións de emerxencia.
3. ¿Cales son os requisitos para a percepción das AES?
. Ser maior de idade.
. Estar empadroado e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade
Autónoma de Galicia.
.Non dispoñer de ingresos nin bens suficientes para afrontar os gastos derivados da situación
de emerxencia.
4. LIMITES DE INGRESOS PARA ACCEDER ÁS AES PARA O ANO 2012:
Número de persoas convivintes… Importe mensual
1…………………………………………. ..499,23€
2…………………………………………… 579,10€
3 ……………………………………………645,66€
4 ……………………………………………698,91€
5 ……………………………………………752,16€
5. CONTÍAS MÁXIMAS DAS AES PARA O ANO 2012:

Axudas para gastosimprescindibles no uso da vivenda habitual……………………………………….. 1.331,59€
Axudas para gastos demantemento da habitabilidade ou accesibilidade da vivenda habitual….5.325,10€
Axudas para gastos de equipamento básico da vivenda…………………………………………………… 1.065,02€
Axudas para gastos destinados a cubrir necesidades primarias…………………………………………. 1.065,02€
Axudas para gastos derivados do traslado de vivenda dentro da mesma localidade……………….1.065,02€
Axudas para gastos derivados do traslado de vivenda fóra da localidade……………………………..1.331,28€
No caso de que soliciten axudas para varios conceptos existe un límite máximo de ………………7.455,14€
6. ¿Onde se inicia a tramitación dassolicitudes de AES?
As persoassolicitantes deben dirixirse para a tramitación dassolicitudes de AES aos Servizos
Sociais Comunitarios do seu concello de residencia.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s